| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 1.612 zł do wysokości 70.626.965 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.612.zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 8.239.739 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 1.612 zł do wysokości 76.426.821 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.612 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 8.239.739 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta


Jerzy Bauer


Załączniki do zarządzenia Nr 11/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 1

Zmiany w Planie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

9 359 300,00

1 612,00

9 360 912,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

1 612,00

1 612,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

1 612,00

1 612,00

Razem:

70 625 353,00

1 612,00

70 626 965,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 1.612 zł. do wysokości: 70.626.965 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.196.2015 z dnia 25 stycznia 2016, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta


Jerzy Bauer


Załącznik nr 1A

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

8 051 500,00

1 612,00

8 053 112,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

1 612,00

1 612,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

1 612,00

1 612,00

Razem:

8 238 127,00

1 612,00

8 239 739,00

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 1.612 zł. do wysokości: 8.239.739 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.196.2015 z dnia 25 stycznia 2016, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta


Jerzy Bauer


Załącznik nr 2

Zmiany w Planie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

12 052 800,00

1 612,00

12 054 412,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

740 000,00

1 612,00

741 612,00

3110

Świadczenia społeczne

740 000,00

1 580,39

741 580,39

4430

Różne opłaty i składki

0,00

31,61

31,61

Razem:

76 425 209,00

1 612,00

76 426 821,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 1.612 zł. do wysokości: 76.426.821 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.196.2015 z dnia 25 stycznia 2016, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta


Jerzy Bauer


Załącznik nr 2A

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

8 051 500,00

1 612,00

8 053 112,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

1 612,00

1 612,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

1 580,39

1 580,39

4430

Różne opłaty i składki

0,00

31,61

31,61

Razem:

8 238 127,00

1 612,00

8 239 739,00

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 1.612 zł. do wysokości: 8.239.739 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.196.2015 z dnia 25 stycznia 2016, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta


Jerzy Bauer

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »