Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/236/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 26 lutego 2009r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe