Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 125/XXIII/2009 Rady Gminy w Radłowie

z dnia 18 marca 2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe