| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/746/10 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 2 września 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 Nr 106 poz. 675) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675), Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, zmienionej uchwałą Nr XIX/269/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2008r. oraz uchwałą Nr XXX/448/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

- w ust. 1 załącznika do uchwały uchyla się pkt 3 o treści: "3) Pułaskiego 17;"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, w prasie regionalnej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »