| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/260/10 Rady Gminy Walce

z dnia 14 września 2010r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/201/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101), Rada Gminy Walce po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Krapkowickiego, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/201/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie: "Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogę stanowiącą ulicę Plebiscytową, obejmującą działkę nr ewid. 1172 o powierzchni 0,6614 ha, część działki nr ewid. 1307/2 o powierzchni 0,1130 ha, część działki nr ewid. 1196/1 o powierzchni 0,0630 ha, działkę nr ewid. 18/28 o powierzchni 0,1015 ha, działkę nr ewid. 18/38 o powierzchni 0,0884 ha, część działki nr ewid. 18/5 o powierzchni 0,2000 ha oraz część działki nr ewid. 1197/1 o powierzchni 0,0100 ha położone w Straduni".

§ 2. Przebieg drogi, wymienionej w § 1, oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Nossol


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/260/10
Rady Gminy Walce
z dnia 14 września 2010 r.
Zalacznik1.jpeg

Mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/260/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »