reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/100/11 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80. poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106 poz 675, z 2011. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art.13, 13 b oraz art.13 f ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 19, poz. 115, zm. Dz. U. z 2007r Nr 23, poz.136, Nr 192 poz.1381, z 2008r Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011r. Nr 5, poz. 13 ) po zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu oraz Starostę Brzeskiego , Rada Miejska Brzegu uchwala, co natępuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/80/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust.2 Uchwały skreśla się słowa "wraz z nieuiszczoną opłatą za parkowanie",

2) § 9 Uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama