| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/142/12 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) posiadać odpowiednie urządzenia i środki , przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i które nie będą stwarzały zagrożenia dla zdrowia i życia wyłapywanych zwierząt,

3) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt,

4) posiadać tytuł prawny do miejsca na którym będą przetrzymywane wyłapywane zwierzęta do czasu przewiezienia ich do schroniska,

5) posiadać zapewnienie przyjęcia wyłapywanych zwierząt przez schronisko dla bezdomnych zwierząt ,

6) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę gwarantującą stałe świadczenie usług.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) nieruchomość na której ma być prowadzona działalność, powinna być wyznaczona w trybie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

3) posiadać tytuł prawny do terenu , na którym ma być prowadzona działalność, o której mowa w pkt 1,

4) miejsce na którym będzie prowadzona działalność powinno być ogrodzone i odpowiednio zabezpieczone oraz oznakowane,

5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami,w których bezdomne zwierzęta będą przebywać,

6) posiadać odpowiednie kwalifikacje do opieki weterynaryjnej i zapewnić stałą opiekę weterynaryjną,

7) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) nieruchomość na której ma być prowadzona działalność powinna być wyznaczona w trybie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

3) posiadać tytuł prawny do terenu , na którym ma być prowadzona działalność o której mowa w pkt 1,

4) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami),

5) miejsce prowadzonej działalności powinno być odpowiednio ogrodzone i oznakowane,

6) posiadać środki techniczne niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

7) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

8) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »