reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/160/13 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 10 października 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2012 r., poz.391, poz.951, z 2013r., poz.21, poz.228, poz. 888), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/149/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r., poz.1652) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się, że cena za zwiększenie o każdy stopień wielkości opróżnianego pojemnika z odpadami komunalnymi (zmieszanymi - nie ujętymi w zbiórce selektywnej) wynosi:

1) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób selektywny - 3,00zł brutto miesięcznie od osoby;

2) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób nieselektywny - 6,00zł brutto miesięcznie od osoby.".

2. Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wencel


Załącznik do Uchwały Nr XXV/160/13
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 10 października 2013 r.
Zalacznik.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama