reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 1037/13 Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595) w związku z art. 257, pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust.1, pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240 z póź.zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/163/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie powiatu:

1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się zmian planowanych dochodów powiatu w n.w podziałach klasyfikacji budżetowej.

1) Dział 600- "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

- Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe"- zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę616.129 zł., z tytułu:

- § 6430 - "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu."

2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały wprowadza się niżej wymienione zmiany planowanych wydatków powiatu:

1) Dział 600- "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

- Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe"- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę616.129 zł.

2) Dział 750 -"ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

- Rozdział 75020 - "Starostwa powiatowe " - zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę10.000 zł, którą przenosi się do:

- Rozdziału 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego " - na zwiększenie planowanych wydatków w grupie zadań statutowych.

3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w planie "Zadań inwestycyjnych na 2013r."

1. W pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych wprowadza się następujące zmiany:

- ppkt 2 w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1763 O Opole - Komprachcice na odc. Chmielowice - Osiny -II etap" zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę333.492 złw kol. 6,7 i 10.

- ppkt 3 w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 17030 O Opole - Łubniany na odc. od km O + 128 do km O + 825 w miejscowości Kempa - I etap" zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę282.637 w kol. 6,7 i 10.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Opolski


Henryk Lakwa


Wicestarosta Opolski


Leonarda Płoszaj


Członek Zarządu Powiatu Opolskiego


Krzysztof Wysdak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama