reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVI/516/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Wojewóztwa Opolskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę 14 391 505 , w tym:

1) Zmniejsza się dochody o kwotę 14 552 688 zł, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 866 795 zł, w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 1 364 646 , w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 519 876 , w dziale 630 Turystyka o kwotę 7 750 , w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 469 000 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 221 406 zł, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2 694 291 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 3 333 002 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4 981 922 , w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 94 000 .

2) Zwiększa się dochody o kwotę 161 183 , w tym: w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo o kwotę 8 284 , w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 126 879 , w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 16 975 , w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 575 zł, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5 400 zł, w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 3 070 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę 16 789 861 zł, w tym:

1) Zmniejsza się wydatki o kwotę 16 917 315 , w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3 387 734 zł, w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3 024 956 zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 863 879 , dziale 630 Turystyka o kwotę 754 612 , w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 18 000 , w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 311 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 887 368 , w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 1 270 000 , w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 13 025 , w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6 465 706 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 164 445 , w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15 000 , w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 52 279 .

2) Zwiększa się wydatki o kwotę 127 454 , w tym: w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 106 525 , w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20 929 ,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę 2 398 356 , tj. do kwoty 9 458 777 zł. Zwiększenie nadwyżki przeznaczone zostanie na spłatę zobowiązań.

4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę 2 398 356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1) W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8 000 ,

2) W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowe j, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8 000 .

3) W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 161 ,

4) W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 161 ,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 80 000 zł,

2) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 Melioracje wodne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80 000 ,

3) W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 900 zł,

4) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 900 zł,

5) W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 000 ,

6) W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 000 ,

7) W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie, zwiększa się wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 161 ,

8) W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 161 ,

9) W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 840 ,

10) W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 840 .

- zgodnie załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzdowi Województwa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku


Bogusław Wierdak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/516/2014
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/516/2014
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama