reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LVII/400/14 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 70.439 zł

w dz. 758 - Różne rozliczenia okwotę 70.439 zł

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 70.439 zł

dochody bieżące - 70.439 zł

paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 70.439 zł

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 76.569 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie okwotę 70.439 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 70.439 zł

wydatki bieżące - 70.439 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 70.439 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska okwotę 6.130 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 6.130 zł

wydatki bieżące - 6.130 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.130 zł

3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 6.130 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska okwotę 6.130 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 6.130 zł

wydatki majątkowe - 6.130 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.130 zł

§ 2. W Uchwale Nr XLVIII/310/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2014 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet miasta na 2014 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem

101.728.547,96 zł

z tego:

- dochody bieżące

97.957.533,96 zł

- dochody majątkowe

3.771.014,00 zł

2) Przychody

7.484.561,00 zł

Razem

109.213.108,96 zł

3) Wydatki ogółem

105.770.962,96 zł

z tego:

- wydatki bieżące

95.220.593,96 zł

- wydatki majątkowe

10.550.369,00 zł

4) Rozchody

3.442.146,00 zł

Razem

109.213.108,96 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski


Załącznik do Uchwały Nr LVII/400/14
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 26 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok


Uzasadnienie

UCHWAŁY NR LVII/400/14
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

W budżecie miasta na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 758, rozdz. 75801 paragraf 2920 o kwotę 70.439 zł - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5/0341/79b/PLJ/2014 z dnia 23.07.2014 r.,

2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 76.569 zł, w tym:

a) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 70.439 zł - środki do dyspozycji Biura Oświaty,

b) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 6.130 zł na zadanie pn. "Prace remontowe na terenach zieleni"

5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 6.130 zł na zadanie pn."Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej",

W załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2014 r." wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 2700/2014 z dnia 15.09.2014 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w rozdz. 90019 na zadanie pn. "Wykonanie zadań w ramach realizacji Planu gospodarki odpadami, Programu ochrony środowiska oraz Programu edukacji ekologicznej" o kwotę 3.700 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdz. 90095 na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na terenie przytuliska" o kwotę 3.700 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama