| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIX/333/2014 Rady Gminy Bierawa

z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 654 i poz. 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art.
6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć
Wójtowi Gminy.

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi - mapę (kopię mapy zasadniczej) w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem ustawienia pojemników do zbierania odpadów;

2) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości.

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
są zobowiązani złożyć w terminie do :

1) 15 grudnia 2014r. dla pierwszej deklaracji;

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości;

3) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Dziuda


Załącznik do Uchwały Nr XLIX/ 333 /2014
Rady Gminy Bierawa
z dnia 27 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »