reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art.15, art. 19 pkt 1 lit. a, oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz.749 ze zm.), Rada Miejska w Byczynie uchwala,
co następuje:

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Byczyna w wysokości 40,00 zł.

§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej:

1) sprzedaż prowadzoną na targowisku "Mój Rynek" w Byczynie.

2) sprzedaż prowadzoną podczas organizowanych imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, charytatywnym, religijnym oraz kiermaszów świątecznych.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się zakład budżetowy "Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach".

3. Inkasentowi określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 25% pobranej kwoty.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją dwa razy w ciągu miesiąca tj. 16-go i ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLVI/340/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 100, poz.1415 z dnia 30 listopada 2009r.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie


Adam Radom

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Żurkowska-Mróz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama