| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Lubrza

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie poboru podatków, opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045.), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 12, a także art. 19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283), art. 6l ust 2ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, Dz.U z 2015r poz. 87, Dz. U z 2015r. poz. 122) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się pobór podatków w drodze inkasa:

a) rolnego,

b) leśnego,

c) od nieruchomości.

2) Ustala się pobór opłat lokalnych w drodze inkasa :

a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) opłaty targowej.

§ 2. Na inkasentów w poszczególnych sołectwach wyznacza się następujące osoby:

1) Dytmarów - Dumańska Jolanta,

2) Jasiona - Sławek Elżbieta,

3) Krzyżkowice - Gul Marian,

4) Laskowice - Łętocha Mieczysław,

5) Lubrza - Ćwierz Emilia,

6) Nowy Browiniec - Gruna Róża,

7) Olszynka - Alert Stefan,

8) Prężynka - Kuchta Franciszek,

9) Słoków - Ułan Irena,

10) Skrzypiec - Mikołajczyk Marek,

11) Trzebina - Pilch Stanisława.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 3,5 % od kwot pobranych podatków rolnego, leśnego
i od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast wysokość wynagrodzenia
za inkaso od pobranej opłaty targowej wynosi 25% pobranej kwoty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011.r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szwadowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »