Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XX/152/2016 Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe