Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 25 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków lokalnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe