Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Lubsza

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe