Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVIII/269/18 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe