Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLI/346/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe