Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/266/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 44/VIII/90 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w sprawie utworzenia osiedli i sołectw na terenie miasta i gminy Gorzów Śl

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe