Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 802/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe