Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVII.288.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.252.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe