Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kalinowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe