Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu' na lata 2019 - 2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe