Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 27 lutego 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe