Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIV/241/2020 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe