Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXV/551/21 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie ulicy B. Prusa, J. Kusocińskiego i Zwycięstwa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe