| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/398/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r Nr 19 poz.115 z późn. zm.) Rada Miejska po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Jędrzejowie (Uchwała Nr 127/386/10 z dnia 28 maja 2010r) uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych i ustala się przebieg drogi Łowinia - Deszno wymienionej w załączniku do niniejszej Uchwały (początek: droga powiatowa Nr 0206T Trzciniec - Łowinia - Wojciechowice - Krzcięcice - m. Łowinia) koniec: m. Łowinia granica gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Mysiara


Uzasadnienie

Zaliczenie w/w drogi do kategorii dróg gminnych stwarza możliwość uzupełnienia sieci dróg publicznych na terenie gminy Sędziszów.Droga aktualnie istnieje i nie posiada statusu drogi gminnej. W najbliższym czasie zamierza się podjąć starania o jej odbudowę z Funduszy Strukturalnych. W tym stanie rzeczy należało podjąć jak na wstępie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/398/2010
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Uchwala Nr XLVI-398-2010 - Zalacznik Nr 1

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »