| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX / 247/ 2010 Rady Gminy Szydłów

z dnia 22 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) w związku z art. 166 ust. 1, art. 166a, art. 184 ust. 1, pkt, 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-10 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1-3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 - 3, art. 258 ust.1 pkt.1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr XLV/ 227/ 2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 24.436,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 85.730,00 zł, a zmniejsza się wydatki o kwotę 24.220,00 zł oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów § 957 – o kwotę 37.074,00 zł z nadwyżki z lat ubiegłych. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż Roman Baron

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX / 247/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX / 247/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX / 247/ 2010
Rady Gminy Szydłów
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »