| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/217/2010 Rady Gminy w Tuczępach

z dnia 30 lipca 2010r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz planów finansowych gminnych osób prawnych, będących samorządowymi instytucjami kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia za pierwsze półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Tuczępy, uchwala co następuje:

§ 1.

1)Uchwala się opisową formę informacji o przebiegu wykonania:

a) budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,

b) planu finansowego gminnej osoby prawnej - samorządowej instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia za pierwsze półrocze roku budżetowego z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych,

c) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

2)Gminne osoby prawne, będące samorządowymi instytucjami kultury i Gminny Ośrodek Zdrowia przedstawiają Wójtowi Gminy Tuczępy w terminie do 31 lipca roku budżetowego w formie pisemnej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

3)Informacja z wykonania budżetu za I półrocze powinna zawierać informacje:

a) o poziomie wykonania dochodów bieżących i majątkowych,

b) o poziomie wykonania wydatków bieżących i majątkowych,

c) o stanie zadłużenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, Kierownikowi Samorządowej Instytucji Kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy Tuczępy


Henryk Bławat


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu j.s.t. i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu j.s.t. oraz planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze roku budżetowego w terminie do 31 sierpnia. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. § 1 pkt. 1 lit. c i pkt. 3 lit. c obowiązuje od 2011 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »