| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/86/2010 Rady Gminy Bodzechów

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007r. Nr 109, poz.747; z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. (Monitor Polski Nr 76 poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty 30,78 zł za 1 q.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Ćwik


Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/86/2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 10 listopada 2010 r.

do Uchwały Nr LIV /86/ 2010 z dnia 10 listopada 2010 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok Przy ustaleniu stawki podatku rolnego należy uwzględnić następujące przepisy:

1) Art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym uprawniający Radę Gminy do obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku.

Cena skupu żyta stanowiąca podstawę naliczenia w 2011 roku podatku rolnego wynosi 37,64 zł za 1 q. Przypomnijmy, iż na 2010 rok kształtowała się ona na poziomie 34,10 zł za 1 q. Proponuje się, aby cenę skupu żyta obniżyć do kwoty 30,78 zł za 1 q tj. zwiększyć o wskaźnik 2,6 % od poziomu z 2010 roku, analogicznie do podatków i opłat lokalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »