| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie

z dnia 18 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Paragraf nr 4 uchwały nr VI/30/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 20 970 zł,
2) celową w wysokości - 36 650 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe - 36 650 zł,
§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/30/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/30/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały nr VI/30/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
UZASADNIENIE
Do uchwały nr VIII/40/2011 z dnia 18 marca 2011 roku Rady Gminy w Nowym Korczynie w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2011rok.
W przedstawionym Państwu Radnym projekcie uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2011 roku w sposób następujący:
zmniejsza się
- część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 255.871 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 1.760 zł. na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów;
zwiększa się dotację celową przekazaną z budżetu państwa na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2011 rok o kwotę 2 zł. – na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach zwiększa się dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” o kwotę 341.083 zł.
zwiększa się dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych o kwotę 460.000 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2011 roku dokonuje się w sposób następujący:
zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 255.871 zł w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów;
koryguje się plan wydatków na rezerwę ogólną i celową ze względu na błędne wyliczenie do uchwały budżetowej.
zwiększa się wydatki w dziale 600 – transport i łączność w związku z otrzymanymi dotacjami.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/40/2011
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/40/2011
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/40/2011
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/40/2011
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 18 marca 2011 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2011r.
infoRgrafika
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII/40/2011
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 18 marca 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.
infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »