| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591,z późniejszymi zmianami) art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2011 rok o kwotę 90 419 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2011 rok o kwotę 90 419 zł

3. § 10 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 5 934 454 zł, w tym:

1) z tytułu kredytów - w kwocie 5 052 333 zł,

2) z tytułu pożyczek - w kwocie 882 121 zł;

3) z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie 0 zł,”

4. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 5 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 6 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 7 do uchwały „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 12 do uchwały „Dotacje celowe w 2011 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/58/11
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/58/11
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/58/11
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik3.xls

załączniki nr 3-8

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »