| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/13/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie: dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z gminy Starachowice

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się dopłatę do ceny odprowadzania ścieków zatwierdzonej Uchwałą Nr XII/12/2011 dnia 25 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Starachowice w wysokości określonej w § 2 uchwały. Dopłata dotyczą odbiorców usług z Grupy 1 - gospodarstwa domowe.

§ 2. W rozliczeniu z odbiorcami usług stosowane będą następujące ceny:

Lp.

Wyszczególnienie

Netto [zł/m3]

VAT 8% [zł/m3]

Brutto [zł/m3]

1.

Cena płacona przez odbiorcę usług(Grupa 1 – gospodarstwa domowe)

6,00

0,48

6,48

2.

Dopłata Gminy Starachowice

0,74

0,06

0,80

3.

Cena taryfowa

6,74

0,54

7,28

§ 3. Dopłata określona w § 2 będzie przekazywana Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach z budżetu Miasta Starachowice na podstawie odrębnej umowy.

§ 4. W/w zasady mają zastosowanie do cen ścieków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Rafalski


Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach dnia 21.10.2011 r. przedłożyło Prezydentowi Miasta Starachowice wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Starachowice od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uwzględniając fakt iż przewidują wzrost cen dla odbiorców usług za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki uzasadnione jest, w oparciu o art. 24 ust 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) uchwalenie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 0,55 zł/m3 brutto dla grupy taryfowej „Grupa 1 – gospodarstw domowe”. Przyjęcie dopłaty w wysokości 0,55 zł/m3 rodzi skutki budżetowe w okresie obowiązywania taryf wysokości 800.000 zł dla planowanej do odprowadzenia ilości ścieków w wysokości 1.440.625 m3. Powyższa kwota została zaplanowana w projekcie budżetu miasta na 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »