| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmian.) - Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 zł w następującym dziale, rozdziale i paragrafie

dz.

751

rozdz.

75101

§

2010

o kwotę

2 zł

§ 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 zł w następującym dziale, rozdziale i paragrafie

dz.

756

rozdz.

75616

§

0910

o kwotę

2 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.017 zł w następujących działach rozdziałach i paragrafach:

dz.

700

rozdz.

70005

§

4270

o kwotę

15.030 zł

dz.

700

rozdz.

70005

§

6050

o kwotę

5.000 zł

dz.

751

rozdz.

75101

§

4170

o kwotę

2 zł

dz.

801

rozdz.

80104

§

4270

o kwotę

945 zł

dz.

851

rozdz.

85154

§

4300

o kwotę

17.000 zł

dz.

852

rozdz.

85203

§

4040

o kwotę

456 zł

dz.

852

rozdz.

85203

§

4270

o kwotę

1 zł

dz.

852

rozdz.

85212

§

4010

o kwotę

109 zł

dz.

852

rozdz.

85212

§

4210

o kwotę

135 zł

dz.

852

rozdz.

85219

§

4010

o kwotę

1.288 zł

dz.

852

rozdz.

85228

§

4010

o kwotę

251 zł

dz.

900

rozdz.

90019

§

4300

o kwotę

800 zł

§ 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.017 zł w następujących działach rozdziałach i paragrafach:

dz.

010

rozdz.

01010

§

6050

o kwotę

5.000 zł

dz.

754

rozdz.

75478

§

2910

o kwotę

13.944 zł

dz.

754

rozdz.

75478

§

4560

o kwotę

1.086 zł

dz.

756

rozdz.

75647

§

4610

o kwotę

2 zł

dz.

801

rozdz.

80104

§

4040

o kwotę

945 zł

dz.

851

rozdz.

85154

§

3030

o kwotę

1.500 zł

dz.

851

rozdz.

85154

§

4110

o kwotę

1.500 zł

dz.

851

rozdz.

85154

§

4170

o kwotę

14.000 zł

dz.

852

rozdz.

85203

§

4210

o kwotę

456 zł

dz.

852

rozdz.

85203

§

4040

o kwotę

1 zł

dz.

852

rozdz.

85212

§

4040

o kwotę

109 zł

dz.

852

rozdz.

85212

§

4300

o kwotę

135 zł

dz.

852

rozdz.

85219

§

4040

o kwotę

1.288 zł

dz.

852

rozdz.

85228

§

4040

o kwotę

251 zł

dz.

900

rozdz.

90019

§

4170

o kwotę

800 zł

§ 5. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.” do Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.” do Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Załącznik do Uchwały Nr VI/31/2011
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xlsx

Załączniki 1,2 do uchwały nr VI-31-2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »