| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d, i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 94 ust. 1, 211, art. 212 ust. 1   pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 ust. 2   pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3   art. 222 ust.1, ust. 2   pkt 1, 2, 3, art.231 ust. 2, art.235, art. 236, art. 237 ust. 1,ust. 2   pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1   pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Gminy Słupia Jędrzejowska   uchwala co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do   niniejszej uchwały.  

§   2.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do  niniejszej uchwały.  

§   3.   Zwiększa się przychody o   kwotę 105.672,87 z   tytułu wprowadzenia wolnych środków  za 2011r zgodnie z   załącznikiem nr.3  

§   4.   Deficyt budżetu w   kwocie 105.672,87 zł zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z   wolnych środków za 2011r  

§   5.   Załącznik  dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012r otrzymuje nowe brzmienie ,zgodnie z   załącznikiem nr 4  

§   6.   Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2012 zgodnie z   załącznikiem nr 5  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia .  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Machnik

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/111/2012
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/111/2012
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/111/2012
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/111/2012
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/111/2012
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5  


Uzasadnienie

Zwiększenie  przychodów nastąpiło  na skutek :zwiększenia deficytu, który  zostanie pokryty z   wolnych środków w   kwocie  105 672 ,87  zł. W   związku z   zawartym porozumieniem udziela się pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu w   roku budżetowym 2012 na zadanie pod nazwą remont drogi 0194T ode. Jasieniec III , dr. 0194T ode. Nowy Węgrzynów , dr 0198T ode. Raszków w   wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych).  

W związku z   otrzymaniem środków z   Unii Europejskiej w   kwocie 60 681 zł -”Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro „ w   ramach Programu Operecyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez GOPS w   Słupi  

Przeniesienia planu dochodów i   wydatków budżetowych wynikają z   potrzeb jednostek organizacyjnych realizujących zadania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »