| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 154/XVII/2013 Rady Gminy Smyków

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 , art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), Rada Gminy Smyków uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin określający zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Smyków stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 21/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków oraz Uchwała Nr 46/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.

Załącznik do Uchwały Nr 154/XVII/2013
Rady Gminy Smyków
z dnia 28 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały 154 Nowy regulamin zasady wynagradz. nauczycieli 2013 rok ZAŁ

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jarosław Pawelec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »