| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/239/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit .d i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 212 ust.1 pkt. 1,2, art.235 , art. 236 , art. 237 ust.2 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.Nr. 157, poz 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian zapisów § 1 i § 2 uchwały nr XXVI / 223 / 2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2013 rok :

§ 1.otrzymuje brzmienie:

" Dochody budżetu gminy w wysokości                                           42 829 710,00 zł,

z tego:               a) dochody bieżące                                                                       33 095 869,82zł                                                                       b) dochody majątkowe                                                                       9 733 840,18 zł              

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 otrzymuje brzmienie

" Wydatki budżetu gminy w wysokości                                           43 439 860,00 zł,

z tego:               a) wydatki bieżące                                                                       30 882 627,00 zł                                                                       b) wydatki majątkowe                                                                       12 557 233,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2. "

§ 2. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych, w tym zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 5 514,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych , w tym zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 5 514,64 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonuje sie zmian załączników do uchwały z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chmielnik na 2013 rok, nr XXVI / 223 /2012:

załącznik nr 3 " Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku .”-               otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

załącznik nr 5 " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł .”- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

załącznik nr 7 – " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 9 " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samotrządu terytorialnego w 2013 roku".” - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

załącznik nr 10 " Dotacje podmiotowe w 2013 roku".” - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

załącznik nr 11 " Dotacje celowe w 2013 roku".” - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chmielniku


Marianna Wira


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/239/2013
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/239/2013
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/239/2013
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/239/2013
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/239/2013
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/239/2013
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/239/2013
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje podmiotowe w 2013 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/239/2013
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe w 2013 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »