| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG - XXVIII / 236 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 1 marca 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Gminy Sitkówka-Nowiny uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się na terenie miejscowości Zagrody obręb geodezyjny Zagrody nazwę ulicy „JAŁOWCOWA” usytuowanej na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 398/99, stanowiącej własność  gminy Sitkówka-Nowiny, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Dopuszcza się używanie obok nowej nazwy, dotychczasowe dane adresowe do końca 2013 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr RG - XXVIII / 236 / 13
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 1 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z potrzebą uporządkowania numeracji posesji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi za pośrednictwem Komisji d/s  Nazewnictwa Ulic i Placów działającej przy Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny powołanej Zarządzeniami Wójta WG.0050.RGS.1.2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. oraz WG.0050.RGS.125.2012 z dnia 29 listopada 2012 r., po dopełnieniu wszelkich procedur przygotowawczych postanowiono nadać nazwę ulicy  „JAŁOWCOWA”.  Przyczyni się to do zaprowadzenia ładu przestrzennego na terenie miejscowości Zagrody w zakresie określania lokalizacji nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny. W związku z faktem, że nadanie nazwy ulicy wiąże się z licznymi  kosztami do poniesienia przez osoby fizyczne i prawne (wymiana dokumentów) oraz kosztami z tytułu oznaczenia ulicy stosownymi tablicami informacyjnymi, dopuszcza się używanie obok nowej nazwy, dotychczasowe dane adresowe do końca 2013 roku.

Stąd podjęcie niniejszej uchwały w przedstawionej formie jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »