| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 21/191/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 7 czerwca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Małogoszczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust. 2 pkt. 2,art. 41 ust.1 i art .42 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 5 ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr.256 poz. 2572 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Małogoszczu uchwalonego uchwałą Nr IX/64/95 Rady Gminy w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 1995r, w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół ,ogłoszonego Obwieszczeniem Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 sierpnia 2004r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Małogoszczu  / Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 175 poz. 2387/  wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 6 skreśla się ust. 6

2. W § 10 w ust. 1 skreśla się wyrażenie ” maszynista ½ etatu”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Kierownikowi Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Małogoszczu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Świerczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ratajczak Adwokaci

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »