| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 21/191/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 7 czerwca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Małogoszczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust. 2 pkt. 2,art. 41 ust.1 i art .42 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 5 ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr.256 poz. 2572 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Małogoszczu uchwalonego uchwałą Nr IX/64/95 Rady Gminy w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 1995r, w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół ,ogłoszonego Obwieszczeniem Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 sierpnia 2004r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Małogoszczu  / Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 175 poz. 2387/  wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 6 skreśla się ust. 6

2. W § 10 w ust. 1 skreśla się wyrażenie ” maszynista ½ etatu”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Kierownikowi Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Małogoszczu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Świerczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »