| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/ 262/2013 Rady Gminy w Obrazowie

z dnia 22 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym //tj.2013 r. poz.594 / oraz art.211, art.212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz.U.Nr.157, poz.1240z póź.zm./ Rada Gminy w   Obrazowie uchwala ;  

§   1.  

I.   Zwiększa dochody budżetowe o   kwotę - 50 623 zł.  

-   w dziale 600 rozdz.60078 § 6330 o   kwotę - 50 623 zł.  

II.   Zmniejsza dochody budżetowe o   kwotę - 50 623 zł.  

-   w dziale 600 rozdz.60078 § 2030 o   kwotę - 50 623 zł.  

III.   Zwiększa wydatki budżetowe o   kwotę - 69 873 zł.  

-   w dziale 600 rozdz.60078 § 6050 o   kwotę - 50 623 zł.  

-   w dziale 600 rozdz.60078 § 6050 o   kwotę - 14 215 zł.  

-   w dziale 801 rozdz.80101 § 2590 o   kwotę - 5   035 zł.  

IV.   Zmniejsza wydatki budżetowe o   kwotę - 69 873 zł.  

-   w dziale 600 rozdz.60078 § 4270 o   kwotę - 50 623 zł.  

-   w dziale 600 rozdz.60078 § 4270 o   kwotę - 14 215 zł.  

-   w dziale 801 rozdz.80101 § 4810 o   kwotę - 5   035 zł.  

V.  

1)   Załącznik Nr.9 do uchwały rady Gminy Nr. XXXIII/207/2012 z   dnia 28.12.2012 r. „Dotacje podmiotowe w   2013 r. „ otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały  

2)   Załącznik Nr.1 do uchwały rady Gminy Nr. XLIII/260/2013 z   dnia 26.06.2013 r. „Zadania inwestycyjne roczne w   2013 r. „ otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr.2 do niniejszej uchwały  

§   2.   Zmiany powyższe dokonuje się w   wyniku ;  

-   zwiększenia kwoty dotacji dla Stowarzyszenia na SP Głazów  

-   przeniesienia środków z   dotacji i   z wydatków bieżących na dotacje i   wydatki majątkowe  

§   3.   Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/ 262/2013
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 22 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

262 zał1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/ 262/2013
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 22 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

262 zał.2  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »