| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3a „Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w 2013 roku ” do Uchwały nr II/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach


Zbigniew Rafalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/2/2013
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/2/2013
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

1. Zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu – uzbrojenie i nawierzchnie uliczne z kompleksowym odwodnieniem – ul. Wylotowa, Dobra, Doktorska" (dział 600, rozdział 60016, § 6050)

W związku z rozstrzygnięciem przetargu dotyczącego postępowania pn.: „Wykonanie ul. Dobrej wraz z odwodnieniem” (otwarcie ofert 09.08.2013r.) wyłoniono wykonawcę na mniejszą niż  zaplanowana w budżecie kwotę. Oszczędność  możliwa do zagospodarowania na inne cele.

2. Zadanie pn. "Budowa kablowej linii oświetleniowej w ul. Marszałka Piłsudskiego i Dworcowej w Starachowicach" (dział 900, rozdział 90015, § 6050)

Odcinek ulicy Dworcowej i jednokierunkowej Marszałka Piłsudskiego – od ul. Dworcowej – do wysokości ul. Kościuszki – będzie modernizowany w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników przez Powiat Starachowicki – w ramach projektu „ Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu” (zadanie wspierane finansowo przez Gminę Starachowice).

Przed robotami nawierzchniowymi – staraniem i kosztem PGE Dystrybucja SA ze Skarżyska Kamiennej – zmodernizowana zostanie sieć zasilania elektroenergetycznego w tym rejonie – poprzez likwidację napowietrznych przewodów i budowę zasileń kablowych.

Aby uzyskać uporządkowaną przestrzeń – bez linii napowietrznych – konieczne jest skablowanie linii energetycznej zasilającej słupy oświetleniowe – na co przeznaczone będą proponowane projektem niniejszej Uchwały Rady Miejskiej – środki.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w korelacji z działaniami PGE oraz Powiatu w celu zmniejszenia kosztów. Gmina dąży do zminimalizowania robót ziemnych wykorzystując wspólne wykopy. Koszt nowych słupów oświetleniowych i opraw zawarty będzie w budżecie zadania realizowanego obecnie przez Powiat „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu”, natomiast gmina poniesie koszt dokumentacji i wykonania kablowej linii zasilającej.

Planuje się, że zadanie realizowane będzie w roku 2013 i 2014 (łączny koszt zadania to ok. 40.000 zł), w tym w 2013 r. planuje się wydatki w kwocie 15.000 zł, natomiast w 2014 r. wysokości 25.000zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »