| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kazimierskiego

Na podstawie art.12 pkt., art.40 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U, z 2013 r. poz. 595/

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Do Statutu Powiatu Kazimierskiego ustanowionego Uchwałą Nr XXII/159/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 2 września 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 2 do Statutu Powiatu Kazimierskiego otrzymuje brzmienie:

„Jednostki organizacyjne Powiatu Kazimierskiego.

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej,

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej,

3. Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej,

4. Dom Pomocy Społecznej w Bejscach,

5. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej,

6. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kazimierzy Wielkiej,

7. Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej,

8. Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach,

9. Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie,

10. Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu,

11. Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

1)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cudzynowicach:

a) Przedszkole Specjalne,

b) Szkoła Podstawowa Specjalna,

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,

d) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

2)Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Cudzynowicach.

12. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej,

13. Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej,

14. Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »