| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/362/2013 Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 , poz. 645 i poz.1318) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1381) , art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatku leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/100/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz uchwała Nr XXXI/222/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie i rozplakatowanie na terenie miasta Opatowa i sołectw.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie


mgr Tomasz Staniek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/362/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/362/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/362/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/362/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Zalacznik4.pdf


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)  dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).      Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »