| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/219/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy

z dnia 10 lutego 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm./ oraz art.211, 212 i art.222 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm./,Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę14.821zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę286.577zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę300.523zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę875zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. W uchwale Nr XLIII/214/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie: ”1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.220.752 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie - 51.500 zł,

2) spłatę rat pożyczki w kwocie – 1.469.775 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 300.523 zł, rozchody w wysokości 1.521.275 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

2. Załącznik Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu Terytorialnego w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/219/2014
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/219/2014
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/219/2014
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/219/2014
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/219/2014
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/219/2014
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/219/2014
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/219/2014
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 10 lutego 2014 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »