| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/329/2014 Rady Gminy Wodzisław

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) RADA GMINY uchwala co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości: 23.368.117.65 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 r. w wysokości: 24.114.302,78 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej    uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Przychody i rozchody budżetu w 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Dotacje celowe 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 3 Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 746.185,13 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- kredytów                            - 62.619 zł.             

- pożyczek - 266.142 zł.

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 417.424,13 zł.                           

2. Przychody budżetu w wysokości 2.537.566,13 zł, rozchody w wysokości 1.791.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław


Andrzej Baran


Załącznik Nr 1,2 do Uchwały Nr XLIV/329/2014
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik1,2.pdf


Załącznik Nr 3,4,5,6 do Uchwały Nr XLIV/329/2014
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik3,4,5,6.pdf


Uzasadnienie

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 9.600 zł.

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 9.600 zł. z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 17.475 zł.

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 9.600 zł. z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.875 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym jako 20 % udział Gminy w realizacji zadania.

3. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 7.875 zł. z tytułu zwiększenia wolnych środków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »