| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/372/2014 Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywane obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonej przystani lub na parkingu statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych położonych na terenie powiatu starachowickiego:

1) Za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego ustala się opłatę w wysokości brutto:

- rower wodny lub skuter wodny - 54 zł,

- poduszkowiec - 106 zł,

- statek o długości kadłuba do 10 m - 128 zł,

- statek o długości kadłuba do 20 m - 159 zł,

- statek o długości kadłuba powyżej 20 m - 211 zł.

2) Za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego, usuniętego z obszaru wodnego za każdą dobę jego przechowywania w wysokości brutto:

- rower wodny lub skuter wodny - 18 zł,

- poduszkowiec - 34 zł,

- statek o długości kadłuba do 10 m - 54 zł,

- statek o długości kadłuba do 20 m - 106 zł,

- statek o długości kadłuba powyżej 20 m - 159 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do opłat w 2015 roku.


Uzasadnienie

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.). Ustawa ta stanowi, że usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani lub parkingu strzeżonego należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).
Opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu stanowią dochód własny powiatu. Wysokość tych opłat ustala corocznie Rada Powiatu w drodze uchwały na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.). Wysokości opłat nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki określone w art. 31 ust. 2 ww. ustawy.
Stawki te ulegają corocznej zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim” maksymalne stawki opłat, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych.
Wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie została ustalona w wysokości maksymalnych stawek opłat wskazanych w art. 31 ust. 2 ww. ustawy. Ustalone opłaty mają zastosowanie do statków i innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Starachowickiego w trybie art. 30 ww. ustawy oraz przechowywanych na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Starachowickiego. Podjęcie uchwały konieczne było celem wypełnienia obowiązku ustawowego

Przewodniczący Rady


Jan Wzorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »