| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/111/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 8 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/8/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r., zwanej dalej "uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

1)zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę 212.070,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę 212.070,53 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,

3)Załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4)Załącznik Nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5)Załącznik Nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

6)Załącznik Nr 13 "Dotacje podmiotowe w 2015 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7)Załącznik Nr 14 "Dotacje celowe w 2015 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


Irena Renduda - Dudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik2b.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »