| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 7 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt 1,2,7, art. 214 pkt 1,2, art. 237 ust. 2 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się ogółem o kwotę 1.187.470zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 581.586zł dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 605.884zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się ogółem o kwotę 1.187.470zł w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 230.124 złwydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 957.346 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)

§ 2. W uchwale Nr III/2/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok, § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 73.332zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/2/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/2/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W uchwale Nr III/2/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok, § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w 2015 r. w wysokości: 5.990.697zł, z tego: a) wydatki bieżące 2.286.743zł b) wydatki majątkowe 3.703.954zł zgodnie z załącznikami: nr 5, 5a i 5b."

2. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/2/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5b do uchwały Nr III/2/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/2/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/2/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/2/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. W uchwale Nr III/2/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok, § 8 otrzymuje brzmienie: "Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody - 744.000 zł; wydatki - 744.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 12"

2. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/2/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale Nr III/2/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok:

1) treść § 11 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się maksymalną wysokość: a) pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 1.546.000 zł"

2) treść § 12 pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: "udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.546.000 zł"

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jan Cedro


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/41/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/41/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/41/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/41/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr VIII/41/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 5a

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/41/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/41/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/41/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/41/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

autosalon24.pl

Autosalon24.pl powstał w powstał w 2010 roku i jest portalem zarządzanym przez spółkę Autodirect SA. Zadaniem jakie sobie postawiono, było stworzenie pierwszego, polskiego portalu motoryzacyjnego umożliwiającego uzyskanie informacji, porady w wyborze oraz wsparcia w negocjowaniu najkorzystniejszych warunków zakupu, wymarzonego, nowego samochodu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »