| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/150/2015 Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849, Dz. U. z 2015r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283, poz. 1777, poz. 1890) -

RADA GMINY, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/140/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, wprowadza się zmianę w § 1 pkt. 2) polegającą na zmianie stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Masłów od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, o liczbie osi - 4 osie i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) nie mniej niż 31 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - stawkę 3.110,00zł zastępuje się stawką 3.100,00zł.

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów


mgr. inż. Sylwester Wojtyna


Uzasadnienie

Wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr XVI/140/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, wynika z potrzeby sprostowania błędnie zapisanej stawki podatku dotyczącej samochodów ciężarowych o liczbie osi - 4 osie i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 31 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych. Stawka uchwalona przez Radę Gminy Masłów w wysokości 3.110,00zł była wyższa od stawki ogłoszonej w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku, która wynosi 3.100,42zł.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów


mgr. inż. Sylwester Wojtyna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Wróbel

analityk rynków finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »