| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/150/2015 Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849, Dz. U. z 2015r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283, poz. 1777, poz. 1890) -

RADA GMINY, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/140/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, wprowadza się zmianę w § 1 pkt. 2) polegającą na zmianie stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Masłów od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, o liczbie osi - 4 osie i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) nie mniej niż 31 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - stawkę 3.110,00zł zastępuje się stawką 3.100,00zł.

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów


mgr. inż. Sylwester Wojtyna


Uzasadnienie

Wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr XVI/140/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, wynika z potrzeby sprostowania błędnie zapisanej stawki podatku dotyczącej samochodów ciężarowych o liczbie osi - 4 osie i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 31 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych. Stawka uchwalona przez Radę Gminy Masłów w wysokości 3.110,00zł była wyższa od stawki ogłoszonej w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku, która wynosi 3.100,42zł.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów


mgr. inż. Sylwester Wojtyna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »